Vooropleiding dans Maastricht

Het dansvak van de tegenwoordige tijd vraagt om veelzijdige dansers, die kunnen meedenken in een creatieproces en zelfstandig zaken kunnen aanpakken. Voorwaarde hiervoor is een stevige basistechniek.

Om danser, dansdocent of choreograaf/dansmaker te worden kun je daarom niet wachten tot na de middelbare school. Daarvoor moet je liefst al voor aanvang van de middelbare school beginnen met een gerichte professionele training. Het is niet alleen de fysieke ontwikkeling van de danser, waarmee tijdig moet worden begonnen, ook de individuele artistieke kwaliteiten moeten worden geprikkeld en gestuurd om straks bewust te kunnen worden ingezet.

Professionele opleiding

De leerlingen van Vooropleiding Dans Maastricht volgen naast de lessen van de normale middelbare school een professionele opleiding voor jonge getalenteerde dansers, die hen voorbereid op een carrière in de dans als danser, dansmaker of docent.

Het vak “Dans” vormt een van de examenvakken voor leerlingen van HAVO en VWO. Om de combinatie van de beide opleidingen mogelijk te maken hebben de dansleerlingen vrijstelling van een aantal schoolvakken. De leerlingen sluiten hun middelbare school af met een volwaardig diploma.

Lesrooster en voorstellingen

De dansleerlingen volgen tot 13:30 uur hun “normale” lessen van de middelbare school. Om 14:00 uur starten vervolgens de danslessen in de danszalen van Kumulus te Maastricht.

De leerlingen hebben elke dag een les van 90 minuten klassieke dans, 2 maal per week een les van 75 minuten moderne dans en een maal per week een les van 75 minuten folklore dans. Gedurende twee weken per schooljaar is er dagelijks een les improvisatie/compositie. De dansleerlingen van klas 4 en 5 hebben wekelijks een les dansgeschiedenis. De lessen worden gegeven door docenten van hbo-niveau.

Er zijn diverse optredens en voorstellingen per schooljaar, waarvoor mensen uit het danswerkveld choreografieën voor de leerlingen maken. Ook bezoeken de dansleerlingen zoveel mogelijk dans – en balletvoorstellingen in het Theater aan het Vrijthof.

Voor basisschoolleerlingen

Als voorbereiding op de Vooropleiding Dans zal er per 1 januari 2020 een klas worden gestart voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze groep zal 2 maal per week in de zalen van Kumulus na schooltijd telkens 2 lessen hebben. De ene keer zal dat klassieke dans en folklore dans zijn, de andere dag is dat klassieke dans en moderne dans. Voor meer informatie neem contact op met liesbeth.wiertz@stichtinglvo.nl