Instroom / Niveau’s
Er wordt naast de junioren les gegeven op 4 niveau’s:
Junioren: beginners,
Niveau 1/2: beginners/half gevorderd (hebben gezamelijk les, worden waar nodig gesplitst.)
Niveau 3: half gevorderd / gevorderd,
Niveau 4: vergevorderd / auditie klas
Een leerling zit gemiddeld 1,5 tot 2 jaar in een niveau, afhankelijk van haar/ zijn vooruitgang.

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs
In de maand januari/februari worden de ouders van de basisgroep 8 leerlingen uitgenodigd
voor een gesprek over een eventuele voortzetting van het danstraject in het voortgezet onderwijs.
In maart doen de geselecteerde junioren auditie voor het opleidings- of intensieve
traject in het voorgezet onderwijs.

Beoordelingen
De binnenschoolse opleidingstraject leerlingen worden 4 maal per jaar beoordeeld, het cijfer
dans is geïntegreerd in het middelbare schoolrapport. De buitenschoolse en niet-opleidingstraject
leerlingen ontvangen 2x per jaar een rapport, eind december en eind mei.

Normen voor bevordering
De beoordeling moet 6,0 of hoger zijn. Docenten en coördinatoren bepalen wanneer een leerling
toe is aan een hoger of eventueel lager niveau.
Bij onvoldoende resultaat in de vooruitgang of inzet van de leerling kan besloten worden dat
de voortzetting van het opleidings-, het intensieve of het basis traject, voor die leerling niet
meer mogelijk is. Hieraan zal altijd tijdig een gesprek voorafgaan.

Evaluaties
Twee maal per jaar is er een evaluatiegesprek, voor de junioren is dit éen maal per jaar.
De leerling met desgewenst de ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek met
de coördinator. Tussentijds kan altijd een gesprek worden aangevraagd.

Voortgezet onderwijs klas 3
In deze klas krijgen de binnenschoolse leerlingen een positief of negatief advies voor het opnemen
van het vak dans in het binnenschools eindexamenpakket.

Afsluiting dansopleiding
Leerlingen in dansniveau 4 kunnen hun dansopleiding met een diploma of certificaat afsluiten
wanneer hun dansniveau aansluit op MBO of HBO dansvakopleidingen.
In vmbo 4, havo en vwo 5/6 vindt het binnenschools eindexamen dans plaats.
De opleiding adviseert of en wanneer een leerling het gewenste niveau heeft behaald en welke
vervolgopleiding het meest bij het talent van de eindexamenkandidaat aansluit.
Er is geen verplichting om een vervolg dansvakopleiding te gaan volgen, noch hoeft een leerling
na het behalen van zijn/haar diploma of certificaat de opleiding te verlaten.