“Als je echt weet wat je wilt, haal je het maximale uit jezelf. Je werkt bewust en met plezier in een omgeving waar aansporingen als hard werken, niet opgeven en blijf investeren regelmatig klinken. Immers, het ontwikkelen van talent kost tijd, inspanning en geduld. Als je dat kunt opbrengen, geef je talent een echte kans!”

VHBO MAASTRICHT: Bonnefanten College. Het danslesrooster van Opleiding Dans Maastricht is geintegreerd in het reguliere lesrooster (tl, have, havo+). Het Bonnefanten College heeft voor de dansafdeling een convenant met Codarts-Rotterdamse Dansacademie en is daardoor een overheidserkende dansvooropleiding. Dansleerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU regeling vrijgesteld worden van een aantal vakken zoals o.a. lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, levensbeschouwing en techniek.

Het Bonnefanten College heeft sinds 2005 de profilering Kunst en Cultuur toegewezen gekregen. Deze profilering komt binnen de school door middel van een aantal elementen naar voren:

In de onderbouw hebben alle leerlingen wekelijks lessen muziek / beeldend vormen / culturele kunstzinnige vorming en drama.
In de bovenbouw kunnen leerlingen in hun profiel en als keuzevak kiezen voor het examenvak tekenen / muziek en/of filosofie.
Vanaf de brugklas bouwen de leerlingen, door middel van het bezoeken van en deelnemen aan verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten, een kunstdossier op.

Voor ieder leerjaar worden culturele en kunstzinnige activiteiten georganiseerd, in samenwerking met muziekscholen en muziekverenigingen. Ook worden er ieder jaar drie grote culturele avonden georganiseerd waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun talent op kunstgebied te laten zien.

Alice_030De dansopleiding is een wezenlijk onderdeel van het Bonnefanten College.
Dans, in al zijn vormen, neemt in onze cultuur een steeds grotere plaats in. De belangstelling voor bewegen en dansen onder de jeugd neemt steeds meer toe. Diverse populaire tv programma’s en internet enthousiasmeren en inspireren kinderen hun talent te ontdekken. Er is een brede interesse voor het vak Dans onder de jongeren. Niet alleen om te dansen als hobby maar ook om  naderhand beroepsmatig iets met dans te gaan doen. Dans leeft onder de jongeren en de vraag naar een vervolgopleiding in dans wordt steeds groter. Het Bonnefanten College wil daarom in de nabije toekomst, naast examenvakken als muziek en tekenen, ook de mogelijkheid bieden voor alle leerlingen om dans als examenvak te kiezen.

Het Bonnefanten College wil inspelen op aanleg, ontwikkelingsfase, leerstijl en interesse van iedere leerling. We bieden mogelijkheden tot verrijking en verdieping, aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma. Met behulp van binnen- en buitenschoolse projecten en activiteiten worden communicatieve en samenwerkingsvaardigheden, zelfsturing en creativiteit tot ontwikkeling gebracht. Voor leerlingen die tijdelijk extra zorg en ondersteuning nodig hebben, staat een team van deskundige en gespecialiseerde medewerkers klaar. Zo halen we het maximale uit iedere leerling.

Klik hier voor meer informatie over het Bonnefanten College.

Ouderlijke bijdrage
In het voortgezet onderwijs bedraagt de ouderlijke bijdrage voor het schooljaar 2015-2016
€ 1200,- (6 tot 8 lessen van 1,5 uur per week gedurende 30 weken)
De factuur kan in overleg eventueel in termijnen worden betaald.