We bieden 3 trajecten voor zowel binnen- als buitenschoolse leerlingen:

 • Het Opleidingstraject;
  de leerling volgt minimaal 7 lessen van 1, 5 uur per week. Binnenschools (VHBO Maastricht-Codarts) met vrijstellingen in het schoolrooster volgens de Damu regeling, buitenschools in overleg met de betreffende school. Het danscijfer telt mee als rapportpunt. De leerling ontvangt bij het afsluiten van de opleiding* een Diploma Dans.
  Verplichte vakken: 4x klassieke dans, 2x moderne dans, 1x contemporary urban.

 • Het Intensieve traject;
  de leerling volgt minimaal 5 of 6 lessen van 1,5 uur per week met vrijstellingen in het schoolrooster voor Lichamelijke Opvoeding wanneer de school hiermee akkoord gaat. Het danscijfer
  telt dan mee als rapportpunt LO. De leerling ontvangt bij het afsluiten van de opleiding* een Certificaat Dans.

 • Het Basistraject;
  de leerling volgt minimaal 4 lessen in de lessen van 1,5 uur per week zonder vrijstellingen in het schoolrooster. De leerling ontvangt bij het afsluiten van de opleiding* geen diploma of
  certificaat.* zie afluiting dansopleiding’
  september 2014_17

 

Dansonderwijs op ODM/IDA vindt plaats binnen de volgende fases:

Basisonderwijs (Junioren): Het aanleren van de basistechnieken van klassieke en moderne dans, brede oriëntatie op dans, waarin danstalent en ontwikkelingsmogelijkheden ontdekt en gestimuleerd worden. Aantal lessen: 4 lessen per week.
(E 460,- voor het hele jaar.)

Voortgezet onderwijs (Niveau 1 t/m 4): opbouw van het onderwijs waarin de danskwaliteiten verder worden ontwikkeld om te komen tot het topniveau van het dansvakonderwijs in het HBO. Aantal lessen: 10 tot 14 lesuren per week. Ook in weekenden en vakanties komen regelmatig verplichte workshops en repetities voor.
(Ouderbijdrage E 1200,- per jaar, kan in termijnen worden betaald)