Het creëren van een toekomstbestendige piramide van talentontwikkeling met maatwerk op basis van talent, capaciteit en ambitie door:I. Passend onderwijs

Instroom / Niveau’s
Er wordt naast de junioren les gegeven op 4 niveau’s:
Junioren: beginners,
Niveau 1/2: beginners/half gevorderd (hebben gezamelijk les, worden

In een danstoetsweek worden de leerlingen Niveau 1-2-3-4 geëvalueerd op verschillende onderdelen in de verschillende dansvakken.  Een danstoets is een