• Nieuwsbrief ODM IDA    week 11
  At last !-) English below
  • Dank aan alle whatZnext dansers, het was een super leuke avond, ik hoop dat jullie ook genoten hebben.
  • Download hier het DansWeekrooster 11-12-13
  • Om organisatorische redenen is de DANSTOETSWEEK WEEK verplaatst naar week 12, zie rooster.
  • Aanwezigheidsregistratie toont veel ongemelde absentie! Gesprekken met leerlingen gaan komende weken gevoerd worden, ouders worden gevraagd/ingelicht wanneer nodig.
  • Herinnering opleidingstraject dansgeschiedenis/anatomie werkstukken zowel digitaal als op papier inleveren uiterlijk 20 maart middernacht. Uitstel mag aangevraagd worden tot uiterlijk 23 maart. Iedere dag te laat ingeleverd betekent 0,25 puntaftrek.
  • GOTRA NEEDS YOU!! – Joost maakt buiten voorstelling met ODM/IDA dansers, BAM!trommels en een paard! schrijf je in op het roosterbord!  repetities op 11, 12 en 25 mei download poster
  • Wij kunnen veel leren van wat jij vindt. Anonieme Leerlingen enquête, deze week nog svp!
  Belangrijke data:
  * = verplicht (compulsary)              

  • 14-3-2018  Ned. Danstheater 2 (de jongeren tot 21 jaar) met Sum Thoughts
   ALLE dansvoorstellingen van het Vrijthof theater kun je bekijken voor € 5,-
   Bel met de uitbalie (043-350 55 55) zeg dat je op odm/ida zit en vraag om een ‘vakopleiding kaartje’!
  • 19-23 maart-2018  DANS TOETSWEEK    
  • 2-4-2018    PAAS MAANDAG geen dans (hemelvaart 10-mei ook vrij,
   wel rep. op 11 en 12 mei)         
  • 10-4-2018  Algemene Ouderavond  (leerlingen welkom) – Danslab ES     

  kijk hier voor verdere data

  Newsletter ODM IDA    week 11
  English 
   

  • Download schedule DANSWEEKROOSTER 11-12-13
  • For organizational reasons the DANCEtestweek moved to week 12, see schedule.
  • Attendance registration shows a lot of unreported absence! Talks with students will be held in the coming weeks, parents will be asked / informed when necessary.
  • GOTRA NEEDS YOU !! – Joost creates an outdoor performance with ODM / IDA dancers, BAM! Drums and a horse! sign up on the schedule board!
   rehearsals on 11, 12 en 25 mei download poster
  • We can learn a lot from what you think. Anonymous survey in Dutch, this week please! Anonieme Leerlingen enquête
  Important data:
  * = mandatory (compulsary)

  • 14-3-2018 Ned. Dance theater 2 (young people up to 21 years) with Sum Thoughts. ALL dance performances of the Vrijthof theater can be viewed for € 5, – Call the desk (043-350 55 55) say that you are on odm / ida and ask for a ‘vocational training card’!
  • 19-23 March-2018 DANCE TEST WEEK
  • 2-4-2018 EASTER MONDAY no dance (ascension 10-May also free, reh. on 11 and 12 May)
  • 10-4-2018 General Parents’ evening (pupils welcome) – Danslab ES 

  more important dates here